BASES REGULADORES PER L’ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS D’OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA PER LES BARRES DE FESTES DE MARGALEF.

21/07/2023

BASES REGULADORES PER L’ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS D’OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA PER LES BARRES DE FESTES DE MARGALEF.

S'han publicat al BOPT les bases reguladores per l' adjudicació de llicències temporals d'ocupació de la via pública per les barres de festes majors de Margalef. 

Podeu accedir al següent link.https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=rcerca&vw=0&ebop_any=2023&dini=&mini=&dfi=&mfi=&index1=156&index2=210&index3=302&index4=&qua1=&n_exp=&num_bop=&cod_af=&order=0&n_rege=&neteja=0&ok=submit