Noticies

02/03/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l' Ajuntament de Margalef la quantitat de 12.167,39 euros de subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva.
02/03/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l' Ajuntament de Margalef, dins del PAM 2017, la quantitat de 60.250 euros per les obres de la primera fase d' arranjament de l'edifici del consistori municipal, el qual suposa un 75'81 % del total del preu d'adjudicació de l'obra.
28/02/2022
La Diputació de Tarragona ha aprovat concedir a l' Ajuntament de Margalef la quantitat de 22.000 euros en concepte de despesa corrent per l' anualitat del 2021.
20/12/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Margalef la subvenció del PAM anualitat 2021 per l'adquisició del magatzem agrícola situat a la parcela 89 del polígono 8 de Margalef. L' import de la subvenció és de 71.250 euros que suposa el 95% de l'import de l'adquisició.
09/11/2021
La Diputació de Tarragona, atorga un import màxim per actuacions culturals de l'ecatàleg dins de l'any 2.021, la quantitat de 8.573,00 €. Totes les activitats de l'ecatàleg que es duen a terme tenen la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
13/10/2021
En data 13/10/2021 s'ha aprovat el Decret d' Alcaldia aprovant la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenant la Comissió de Valoració i fixant la data de la primera prova que es transcriu literal: " Per decret d'alcaldia de 22/06/2021 es van aprovar les bases per convocar les proves...
28/04/2021
En data 21 de setembre de 2018, la Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha adoptat l' acord de concessió del PEXI 2018 per la qual es concedeixen 5206 euros a l'Ajuntament de Margalef per les obres de Connexió independent dels carrers La Pobla i Eres al dipòsit regulador.
22/03/2021
S' ha publicat al Portal de Transparència de la Web de l' Ajuntament de Margalef l' acta d' aprovats per la borsa de treball de peo de serveis de l' Ajuntament de Margalef.
01/03/2021
Les proves de sel.lecció per la vacant de peó de serveis per l' Ajuntament de Margalef es faran el pròxim dia 3 de març a les oficines de l' Ajuntament en els següents horaris: - Prova de català a les 10:00 - Resta proves de sel.lecció a les 12:00
24/02/2021
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l' Ajuntament de margalef la subvenció del Pla d' Acció municipal (PAM) 2020.2023. En aquesta línia de subvenció s' atorgà un import de 22.000 euros per al programa de despeses corrents contretes per l'...

Pàgines