Noticies

09/07/2024
Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques ( LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de...
03/04/2024
El camí del pantà de Margalef, ubicat al tram carretera T-713 abans del quilòmetre 6, romandrà tallat per a tots els vehicles de motor del dia 4 d'abril fins el dia 8 inclos, amb l'excepció del cap de setmana que estarà obert. Aquesta actuació és per tal de poder dur a terme el manteniment de l'...
15/03/2024
La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Margalef una subvenció per import de 8.443,00 Euros per a la seguretat de la piscina municipal mitjançant la contractació d'un socorrista durant la temporada de bany a les piscines municipals, corresponent a la convocatòria de l'any 2023, amb...
15/03/2024
La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Margalef una subvenció per import de 8.246,04 Euros per al finançament de per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, corresponent a la convocatòria de...
06/03/2024
Demà, dia 6 de març, a les 8:00 sortiran publicades les bases de l'arrendament del magatzem al portal de contractació. Qualsevol persona que estigui interessada podrà accedir al portal mitjançant el següent enllaç: Enllaç : Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública(...
13/02/2024 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha aprovat concedir a l' Ajuntament de Margalef la quantitat de 22.000 euros en concepte de despesa corrent per l' anualitat del 2023.
17/11/2023 Actualitat
La quantia total de la subvenció que es rebrà, ascendeix a 5963,18 euros, ha anat destinada a la línia C per la ciberseguretat, mitjançant l'adquisició d'un servidor per tal d'evitar el filtratge de dades dins de l'entitat i la correcta gestió i emmagatzematge d'aquestes. Aquestes actuacions...
30/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l' Ajuntament de Margalef una subvenció per import de fins a 32606,19 euros i una altra subvenció de fins a 37.921,49 euros per sufragar les despeses de les obres de Renovació de la Xarxa d' aigua potable Aquestes ajudes corresponen a les anualitats del PAM...
21/07/2023
S'han publicat al BOPT les bases reguladores per l' adjudicació de llicències temporals d'ocupació de la via pública per les barres de festes majors de Margalef. Podeu accedir al següent link. https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=rcerca&vw=0&ebop_any=2023&dini=&...

Pàgines