Noticies

PERILL VIA FERRADA
04/11/2020
Des de l' Oficina de Turisme del Priorat informen del perill de realitzar la Via Ferrada.
08/10/2020
ANUNCI Per Resolució de l’Alcaldia de data 15 de juliol de 2020, es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal laboral, mitja jornada, denominació operari/ària de tasques múltiples amb caràcter de personal laboral, categoria...
08/10/2020
En data 8 d'octubre s'ha aprovat Decret en la mateixa data pel qual, atès l'advertiment de l' error que la convocatòria d'operari no constava publicada en el BOPT, s' ha corregit l' error segons es transcriu literalment: Expedient: 4307510007-2020-0000035 Òrgan competent: Alcalde DECRET Decret...
25/09/2020
ANUNCI Per Resolució de l’Alcaldia de data 15/07/2020 va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Auxiliar administratiu de gestió”, Equivalent al Grup C, Subgrup C2 de personal funcionari, nivell...
25/09/2020
ANUNCI Per Resolució de l’Alcaldia de data 15/07/2020 es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Auxiliar administratiu de gestió”, Equivalent al Grup C, Subgrup C2 de personal funcionari,...
28/08/2020
La Presidenta de la Diputació de Tarragona, per Decret 2019-0002852, va concedir a l’Ajuntament de Margalef una subvenció de 14.487,00 € del programa de despesa corrent del 2019.
28/08/2020
La Presidenta de la Diputació de Tarragona, per Decret 2019-0002852, va concedir a l’Ajuntament de Margalef una subvenció de 5.000 € pel sosteniment del lloc de secretària-interventora 2019.
25/06/2020
CANCEL.LACIÓ DE LES FESTES MAJORS DE SANT SALVADOR DE MARGALEF DE L'ANY 2020. Per Decret d' Alcaldia número 33/2020 de 25 de juny de 2020, s' ha acordat la cancel.lació de la Festa Major de Sant Salvador que se cel.lebra el dia 6 d'agost: " Expedient: 4307510007-2020-0000033 Òrgan competent:...
13/03/2020
BAN: En JOAQUIM VILA GIBERT, Alcalde de l' Ajuntament de Margalef, FAIG SABER: Que arran de l' evolució del "Coronavirus", i atès el comunicat emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ( CECAT), l' Ajuntament de Margalef està en contacte permanent amb el Departament de Salut de la...

Pàgines