CONCEDIDA SUBVENCIO 2018 PER LA CONNEXIÓ INDEPENDENT DELS CARRERS LA POBLA I ERES AL DIPOSIT REGULADOR

28/04/2021

CONCEDIDA SUBVENCIO 2018 PER LA CONNEXIÓ INDEPENDENT DELS CARRERS LA POBLA I ERES AL DIPOSIT REGULADOR

En data 21 de setembre de 2018, la Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha adoptat l' acord de concessió del PEXI 2018 per la qual es concedeixen 5206 euros a l'Ajuntament de Margalef per les obres de Connexió independent dels carrers La Pobla i Eres al dipòsit regulador.