SUBVENCIO DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA-DESPESES CORRENTS (PAM-2020-2023)

24/02/2021

SUBVENCIO DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA-DESPESES CORRENTS (PAM-2020-2023)

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l' Ajuntament de margalef la subvenció del Pla d' Acció municipal (PAM) 2020.2023. En aquesta línia de subvenció s' atorgà un import de 22.000 euros per al programa de despeses corrents contretes per l' Ajuntament de Margalef durant l' any 2020.

L' import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, s'ha destinat a finançar les següents despeses:

- Reparació, manteniment i conservació.

- Material d'oficina.