Noticies

01/03/2021
Les proves de sel.lecció per la vacant de peó de serveis per l' Ajuntament de Margalef es faran el pròxim dia 3 de març a les oficines de l' Ajuntament en els següents horaris: - Prova de català a les 10:00 - Resta proves de sel.lecció a les 12:00
24/02/2021
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l' Ajuntament de margalef la subvenció del Pla d' Acció municipal (PAM) 2020.2023. En aquesta línia de subvenció s' atorgà un import de 22.000 euros per al programa de despeses corrents contretes per l'...
24/02/2021
En data 09/06/2020 es va publicar al BOPT la convocatòria de la Subvenció destinada al control i millora de la qualitat de l'aigua del consum humà. Aquest Ajuntament va presentar sol.licitud i en Junta de Govern de data 3 de novembre de 2020 va estar atorgada la quantitat de 1193,79 euros.
23/12/2020
EDICTE En data 23 de desembre de 2020 s'ha dictat Resolució d' Alcaldia, en relació al procediment de selecció convocat per seleccionar el personal que ha de formar part d'una Borsa de treball d'operari de tasques múltiples, personal laboral temporal a mitja jornada per la qual es disposa: PRIMER...
24/11/2020
Per Decret d' Alcaldia de data 24/11/2020 s' ha decretat la cancel.lació del procés de formació de la borsa de treball per ocupar la plaça d' auxiliar administriu segons es transcriu: Expedient: 4307510007-2020-0000034 Òrgan competent: Alcalde DECRET Cancel.lacio del procés de sel.lecció Fets...
PERILL VIA FERRADA
04/11/2020
Des de l' Oficina de Turisme del Priorat informen del perill de realitzar la Via Ferrada.
08/10/2020
ANUNCI Per Resolució de l’Alcaldia de data 15 de juliol de 2020, es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal laboral, mitja jornada, denominació operari/ària de tasques múltiples amb caràcter de personal laboral, categoria...
08/10/2020
En data 8 d'octubre s'ha aprovat Decret en la mateixa data pel qual, atès l'advertiment de l' error que la convocatòria d'operari no constava publicada en el BOPT, s' ha corregit l' error segons es transcriu literalment: Expedient: 4307510007-2020-0000035 Òrgan competent: Alcalde DECRET Decret...
25/09/2020
ANUNCI Per Resolució de l’Alcaldia de data 15/07/2020 va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Auxiliar administratiu de gestió”, Equivalent al Grup C, Subgrup C2 de personal funcionari, nivell...
25/09/2020
ANUNCI Per Resolució de l’Alcaldia de data 15/07/2020 es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Auxiliar administratiu de gestió”, Equivalent al Grup C, Subgrup C2 de personal funcionari,...

Pàgines