DECRET D' ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA DE PEO DE TASQUES MULTIPLES

23/03/2023

DECRET D' ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA DE PEO DE TASQUES MULTIPLES

S'ha publicat al tauler d' edictes de la pàgina web de l' Ajuntament amb data 23/03/2023 el decret amb el llistat d' aspirants admesos i exclosos per la convocatòria a peó de tasques múltiples a mitja jornada de l' Ajuntament de Margalef.