L’Ajuntament de Margalef ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, inclosa al programa subvenció per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals

15/03/2024

L’Ajuntament de Margalef ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, inclosa al programa subvenció per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Margalef una subvenció per import de 8.443,00 Euros per a la seguretat de la piscina municipal mitjançant la contractació d'un socorrista durant la temporada de bany a les piscines municipals, corresponent a la convocatòria de l'any 2023, amb el següent detall:

-----------------------------------------------------------------------------

Beneficiari: Ajuntament de Margalef

Municipi: Margalef Concepte: Línia 2 socorrisme piscines

Pressupost Elegible: 10.531,24 euros

% concedit: 80,17%

Import concedit: 8.443,00 euros