L’Ajuntament de Margalef ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, inclosa al programa de Salut pública 2022

28/03/2023

L’Ajuntament de Margalef ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, inclosa al programa de Salut pública 2022

La Diputació de Tarragona va atorgar a l’Ajuntament de Margalef una subvenció per import de 12.796,71 Euros per al finançament de despeses de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a la convocatòria de l’any 2022, amb el següent detall:

Beneficiari: Ajuntament de Margalef

Municipi: Margalef

Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 7.451,48 euros

Despesa mínima a justificar: 6.090,84 euros

% concedit: 98,00%

Import concedit: 5.969,02 euros

_________________________________________________________________________________________

Beneficiari: Ajuntament de Margalef

Municipi: Margalef

Concepte: Línia 2 - Salut

Pressupost Elegible: 2.591,71 euros

Despesa mínima a justificar: 1.951,04 euros

% concedit: 98,00%

Import concedit: 1.912,02 euros

__________________________________________________________________________________________

Beneficiari: Ajuntament de Margalef

Municipi: Margalef

Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent cívic

Pressupost Elegible: 6.136,52 euros

Despesa mínima a justificar: 5.015,99 euros

% concedit: 98,00%

Import concedit: 4.915,67 euros

L’Ajuntament de Margalef ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, inclosa al programa de Salut pública 2022.

 

La quantia total de la subvenció rebuda, que ascendeix a 12.796,71 euros, ha anat destinada a dues línies d’acció: la primera, a la seguretat de la piscina municipal (mitjançant la contractació d’un socorrista durant la temporada de bany a les piscines municipals, estiu 2022), amb un import de 5.969,02 euros;  la segona, de 1.912,02 euros, per al control de l’aigua de consum humà, d’espècies plaga (desinsectació d’edificis municipals i desratització del clavegueram municipal), així com per a la neteja i desinfecció dels equipaments i la tercera, amb un import de 4.915,67 per la contractació d'un agent cívic que fes les tasques necessàries arran de la pandèmia. 

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.