CONCEDIDA POR LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA LA QUANTITAT DE FINS A 32.606,19 EUROS DEL PAM 2022 I FINS A 37921,49 EUROS DEL PAM 2023 PER LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.

30/10/2023

CONCEDIDA POR LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA LA QUANTITAT DE FINS A 32.606,19 EUROS DEL PAM 2022 I FINS A 37921,49 EUROS DEL PAM 2023 PER LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l' Ajuntament de Margalef una subvenció per import de fins a 32606,19 euros i una altra subvenció de fins a 37.921,49 euros per sufragar les despeses de les obres de Renovació de la Xarxa d' aigua potable

Aquestes ajudes corresponen a les anualitats del PAM del 2022 i el PAM del 2023 i cofinancien la obra de Renovació de la Xarxa d' Aigua Potable.