L’Ajuntament de Margalef ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, inclosa al programa de Salut pública 2023

15/03/2024

L’Ajuntament de Margalef ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, inclosa al programa de Salut pública 2023

 

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Margalef una subvenció per import de 8.246,04 Euros per al finançament de per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, corresponent a la convocatòria de l'any 2023, amb el següent detall:

----------------------------------------------------------------

Beneficiari: Ajuntament de Margalef

Municipi: Margalef

Concepte: Aigua 2023

Pressupost Elegible: 8.414,33 euros %

Concedit: 98,00% I

Import concedit: 8.246,04 euros