Noticies

09/11/2021
La Diputació de Tarragona, atorga un import màxim per actuacions culturals de l'ecatàleg dins de l'any 2.021, la quantitat de 8.573,00 €. Totes les activitats de l'ecatàleg que es duen a terme tenen la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
13/10/2021
En data 13/10/2021 s'ha aprovat el Decret d' Alcaldia aprovant la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenant la Comissió de Valoració i fixant la data de la primera prova que es transcriu literal: " Per decret d'alcaldia de 22/06/2021 es van aprovar les bases per convocar les proves...
28/04/2021
En data 21 de setembre de 2018, la Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha adoptat l' acord de concessió del PEXI 2018 per la qual es concedeixen 5206 euros a l'Ajuntament de Margalef per les obres de Connexió independent dels carrers La Pobla i Eres al dipòsit regulador.
22/03/2021
S' ha publicat al Portal de Transparència de la Web de l' Ajuntament de Margalef l' acta d' aprovats per la borsa de treball de peo de serveis de l' Ajuntament de Margalef.
01/03/2021
Les proves de sel.lecció per la vacant de peó de serveis per l' Ajuntament de Margalef es faran el pròxim dia 3 de març a les oficines de l' Ajuntament en els següents horaris: - Prova de català a les 10:00 - Resta proves de sel.lecció a les 12:00
24/02/2021
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l' Ajuntament de margalef la subvenció del Pla d' Acció municipal (PAM) 2020.2023. En aquesta línia de subvenció s' atorgà un import de 22.000 euros per al programa de despeses corrents contretes per l'...
24/02/2021
En data 09/06/2020 es va publicar al BOPT la convocatòria de la Subvenció destinada al control i millora de la qualitat de l'aigua del consum humà. Aquest Ajuntament va presentar sol.licitud i en Junta de Govern de data 3 de novembre de 2020 va estar atorgada la quantitat de 1193,79 euros.
23/12/2020
EDICTE En data 23 de desembre de 2020 s'ha dictat Resolució d' Alcaldia, en relació al procediment de selecció convocat per seleccionar el personal que ha de formar part d'una Borsa de treball d'operari de tasques múltiples, personal laboral temporal a mitja jornada per la qual es disposa: PRIMER...
24/11/2020
Per Decret d' Alcaldia de data 24/11/2020 s' ha decretat la cancel.lació del procés de formació de la borsa de treball per ocupar la plaça d' auxiliar administriu segons es transcriu: Expedient: 4307510007-2020-0000034 Òrgan competent: Alcalde DECRET Cancel.lacio del procés de sel.lecció Fets...
PERILL VIA FERRADA
04/11/2020
Des de l' Oficina de Turisme del Priorat informen del perill de realitzar la Via Ferrada.

Pàgines