DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ D' ECATALEG

09/11/2021

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ D' ECATALEG

La Diputació de Tarragona, atorga un import màxim per actuacions culturals de l'ecatàleg dins de l'any 2.021, la quantitat  de 8.573,00 €.

Totes les activitats de l'ecatàleg que es duen a terme tenen la col·laboració de la Diputació de Tarragona.