CONVOCATORIA BORSA D' ADMINISTRATIU PER L' AJUNTAMENT

20/10/2022

CONVOCATORIA BORSA D' ADMINISTRATIU PER L' AJUNTAMENT

S'ha publicat al BOPT en data d' avui la convocatòria d'una borsa de treball per cobrir la plaça d'Administratiu per treballar a l' Ajuntament. Les bases es troben publicades al BOPT i el termini de presentació de sol.licituds s'iniciarà amb la publicació al DGOC.