DIPUTACIO DE TARRAGONA.SUBVENCIÓ CONTROL I MILLORA DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, CONVOCATORIA 2020.

24/02/2021

DIPUTACIO DE TARRAGONA.SUBVENCIÓ CONTROL I MILLORA DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, CONVOCATORIA 2020.

En data 09/06/2020 es va publicar al BOPT la convocatòria de la Subvenció destinada al control i millora de la qualitat de l'aigua del consum humà.

Aquest Ajuntament va presentar sol.licitud i en Junta de Govern de data 3 de novembre de 2020 va estar atorgada la quantitat de 1193,79 euros.