SUBVENCIO PROGRAMA SOSTENIMENT DEL LLOC DE SECRETARIA-INTERVENTORA PAM 2019

28/08/2020

SUBVENCIO PROGRAMA SOSTENIMENT DEL LLOC DE SECRETARIA-INTERVENTORA PAM 2019

La Presidenta de la Diputació de Tarragona, per Decret 2019-0002852, va concedir a l’Ajuntament de Margalef una subvenció de 5.000 €  pel sosteniment del lloc de secretària-interventora 2019.